• Jaguar F-PACE

  Elektryzujący SUV o dynamicznych osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z codzienną praktycznością.

 • JAGUAR E‑PACE

  Nowy E-PACE jest pierwszym kompaktowym SUV-em marki Jaguar. Reprezentuje unikalne połączenie wyglądu, zwinności i dynamiki jazdy.


 • Jaguar I-PACE

  Pierwszy w pełni elektryczny samochód w gamie modelowej. • Jaguar F-TYPE

  F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.

 • Jaguar XE

  Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy. • Jaguar XF

  Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.

 • Jaguar XJ

  Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie. • Jaguar F-PACE

  Elektryzujący SUV o dynamicznych osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z codzienną praktycznością.

 • JAGUAR E‑PACE

  Nowy E-PACE jest pierwszym kompaktowym SUV-em marki Jaguar. Reprezentuje unikalne połączenie wyglądu, zwinności i dynamiki jazdy.


 • Jaguar I-PACE

  Pierwszy w pełni elektryczny samochód w gamie modelowej. • Jaguar F-TYPE

  F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.

 • Jaguar XE

  Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy. • Jaguar XF

  Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.

 • Jaguar XJ

  Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie.PROGRAM JAGUAR

PROGRAM JAGUAR REGULAMIN

Aby dołączyć do Programu Jaguar wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Każdy Klient po zarejestrowaniu się w Programie Jaguar może korzystać ze specjalnych rabatów dedykowanych uczestnikom programu.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza propozycja była dla Państwa jak najbardziej atrakcyjna.

Dzięki uczestnictwie w programie Jaguar uzyskujesz:

 • Rabat w wysokości 20% na usługi serwisowe
 • Rabat 10% na części i akcesoria dostępne w Autoryzowanej Sieci Dilerów i Serwisów na terenie Polski.
 • *Rabaty udzielane uczestnikom programu nie łączą się z innymi obowiązującymi w danym okresie ofertami handlowymi. Udzielany rabat na części nie obejmuje elementów blacharskich oraz aktualizacji systemów nawigacji, natomiast rabat na robociznę nie obejmuje napraw blacharskich.
  Regulamin Programu

  1. Program Lojalnościowy zwany dalej Programem organizowany jest przez British Automotive Polska Sp. z o.o. zwana dalej Firmą, z siedzibą biura handlowego w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37, adres rejestrowy Firmy ul Stawki 3A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000176909.

  2. Handlowa nazwa: Program Jaguar

  3. Warunki i zasady korzystania z Programu określa niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego zwany dalej Regulaminem.

  4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba dokonująca zakupu samochodu marki Jaguar w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży (lista dilerów włączonych do działania Programu znajduje się na www.jaguar.pl/znajdz-dilera ) i wprowadzonej na rynek przez oficjalnego importera British Automotive Polska, niezależnie od formy właścicielskiej auta i formy finansowania zakupu. Program dotyczy samochodów zakupionych w polskiej sieci dilerskiej od 01.01.2005r.

  5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne zaś obszar działania Programu dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  6. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest rejestracja na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar . Po prawidłowej rejestracji w Systemie Programu wydana zostanie Karta Uczestnictwa i przesłana na wskazany podczas rejestracji adres Uczestnika w przeciągu 14 dni. Jednocześnie rejestracja oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy z Firmą. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

  7. Dane Uczestnika podane podczas rejestracji można modyfikować jedynie w formie pisemnej na podstawie wniosku przesłanego na adres Firmy. Informacje podane w formularzu Firma traktuje jako aktualne i obowiązujące dane Uczestnika.

  8. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik dobrowolnie udostępnia Firmie swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).

  9. Zarejestrowanie się w Programie jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar

  10. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym momencie funkcjonowania Programu bez informowania Uczestników oraz bez podawania przyczyny zmian.

  11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Informacja o chęci rezygnacji musi zostać dostarczona do Firmy z zachowaniem formy pisemnej.

  12. Czas trwania programu i ważność
   a. Od 1 lipca 2011 roku do odwołania przez Firmę.

  13. Karta Uczestnictwa przypisana jest do samochodu i wszelkie benefity wynikające z uczestnictwa w Programie dostępne są w okresie posiadania danego samochodu.

  14. Sprzedaż samochodu jest równoznaczna z wystąpieniem z Programu.

  15. Kolejny użytkownik samochodu zobowiązany jest do rejestracji na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar

  16. Aktualne uprawnienia uczestnika programu określone są na stronie www.jaguar.pl/program-jaguar

  17. Rabaty udzielane uczestnikom programu nie łączą się z innymi obowiązującymi w danym okresie ofertami handlowymi. Udzielany rabat na części nie obejmuje elementów blacharskich oraz aktualizacji systemów nawigacji, natomiast rabat na robociznę nie obejmuje napraw blacharskich.

  18. Korzystanie z aktualnej oferty rabatowej i usługowej u Partnerów Programu zgodnie z informacjami na stronie www.jaguar.pl/znajdz-dilera

  19. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Firmie wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej na adres siedziby handlowej Firmy.

  20. Reklamacje rozpatrywane są przez Firmę w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma.

  21. Decyzja Firmy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej na adres podany podczas rejestracji.

  22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.

  23. Prawa i obowiązki Firmy i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

  British Automotive GDAŃSK

  Abrahama 5
  80-307 Gdańsk

  +48 58 554 00 66
  jaguar@jlrgdansk.pl

  Pon-Pt: 08:00 - 18:00
  Sobota: 09:00 - 15:00