British Automotive GDAŃSK +48 58 554 00 66

Polityka prywatności

Polityka prywatności

JLR POLSKA SP. Z O.O.

Wstęp

Serwis internetowy (strona) Jaguar w Polsce został stworzony w celu dostarczenia użytkownikom Internetu (użytkownik) informacji na temat produktów, historii, nowości i punktów sprzedaży samochodów Jaguar. Na stronie zamieszczono również informacje o usługach oraz działaniach promocyjnych przygotowanych przez Jaguar. Za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość skonfigurowania wybranego modelu Jaguara co nie jest równoznaczne z zamówieniem lub ofertą, zarezerwowania jazdy próbnej i odszukania najbliższego Dilera Jaguara. Informujemy, że wszystkie dane zawarte na tej stronie są stale aktualizowane i dlatego też radzimy przeczytać uważnie poniższe uwagi, które pomogą w ich prawidłowej interpretacji.

 1. Brak zobowiązań handlowych pomiędzy stronami

Serwis internetowy Jaguar w Polsce pozwoli na skonfigurowanie wybranego samochodu i nawiązanie kontaktu z autoryzowanym Dilerem z sieci sprzedaży JLR Polska Sp. z o.o. w Polsce, świadczącym usługi związane z samochodami marki Jaguar. Powyższe nie jest jednak równoznaczne ze zobowiązaniami handlowym, i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między użytkownikiem a Dilerem Jaguara lub JLR Polska Sp. z o.o. W szczególności rezultat konfiguracji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 2. Potwierdzanie informacji zawartych na stronie

Serwis internetowy Jaguar zawiera dane techniczne, orientacyjny cennik, opcje wyposażenia, dostępne kolory wewnętrzne i zewnętrzne, opis ofert specjalnych oraz promocyjnych, zdjęcia oraz dodatkowe informacje niezbędne do zapoznania się z ofertą Jaguara w Polsce. Dane te są aktualizowane na bieżąco i JLR Polska Sp. z o.o. dokłada należytej staranności by były w pełni aktualne i zgodne z rzeczywistością, jednak dane te mogą niekiedy różnić się od dostępnej oferty poszczególnych Dilerów, lub mogą ulec zmianom wynikającym ze specyficznych wymagań rynku i przepisów prawnych. Wszelkie dane zawarte na niniejszych stronach internetowych mają charakter orientacyjny. JLR Polska Sp. z o.o. w każdej chwili może wnieść zmiany do modeli oraz ofert opisanych na niniejszych stronach internetowych z przyczyn technicznych lub handlowych.

 3. Potwierdzanie cen

Prezentowane na stronie ceny są orientacyjnymi cenami brutto (chyba, że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ceny u poszczególnych Dilerów mogą odbiegać od cen wskazanych w serwisie. Do dyspozycji użytkowników pozostawiamy wskazanych na stronie Dilerów Jaguara, którzy dostarczą wszelkich aktualnych danych oraz służą pomocą w precyzyjnym określeniu warunków zakupu.

 4. Dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne

Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące samochodów Jaguar zawarte na tej stronie mają charakter orientacyjny i w rzeczywistości mogą odbiegać od wskazanych w serwisie. Jaguar podaje wszelkie takie dane i materiały z należytą zawodową starannością, dążąc do zapewnienia użytkownikom Serwisu jak najpełniejszej i aktualnej informacji.

 5. Gama kolorów nadwozi oraz tapicerek

W związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi i monitorami, kolory na tej stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

 6. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisów internetowych Jaguar Polska (JLR Polska), w przypadku uzyskania przez JLR Polska zgody na ich przetwarzanie, zostaną umieszczone w bazie danych JLR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Biuro handlowe, 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 35/37, będą udostępniane Dilerom JLR Polska Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwom usługowo przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i na rzecz JLR Polska. Dane będą przetwarzane w kraju i za granicą w celach marketingowych JLR Polska, w tym badanie rynku, związanych z działalnością gospodarczą w/w podmiotów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z1997r.,No 133 poz.883) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204). Zapewniamy Pani/Panu prawo wglądu i wnoszenia poprawek do Pani/Pana danych osobowych oraz żądania usunięcia danych z baz JLR Polska.

 7. Prawa Autorskie - Copyright ©

© Copyright JLR Polska Sp. z o.o. , Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe oraz ich ułożenie i sposób prezentacji w serwisie internetowym www.landrover.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną JLRPolska Sp.z o.o. , w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Wszelkie wykorzystanie ww praw, w szczególności kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody JLR Polska Sp. z o.o. są zabronione i naruszają prawa JLR Polska Sp. z o.o. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego Jaguara są przedmiotem praw podmiotów trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie oznaczeń, marki lub logo Jaguar, bez pisemnej zgody JLR Polska Sp. z o.o. lub zainteresowanych osób trzecich stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

Niniejszy Serwis internetowy jest własnością JLR Polska Sp. z o.o.